Emergency Info

Emergency Dhaka Police Station numbers

An ordinary person should know something very important contract numbers. Emergency Dhaka Police Station numbers are among them. Emergency Dhaka Police Station numbers  helps people in danger. That’s why we provided the Police Station numbers to peoples emergency needs. Anyone from our list can find the most important Emergency Police Station numbers. Which will meet the need for Police Support  at its urgent moment.

Emergency Dhaka Police Station numbers Are Given Below:-

1) OC Savar 01713373327

 

2) OC Dhamarai 01713373328

 

3) OC Keraniganj 01713373329

 

4) OC Nababganj 01713373330

 

5) OC Dohar 01713373331

 

6) OC Ashuliya 01713373332

 

7) OC Dokkhin Keraniganj 01713373333

 

8) OC Narayanganj 01713373345

 

9) OC Fatulla 01713373346

 

10) OC Bandar (Narayangonj), 01713373347

 

11) OC Shiddhirganj 01713373348

 

12) OC Araihajar 01713373349

 

13) OC Sonargao 01713373350

 

14) OC Rupganj 01713373351

 

15) OC Joydebpur 01713373363

 

16) OC Tongi 01713373364

 

17) OC Kaliyakair 01713373365

 

18) OC Sripur 01713373366

 

19) OC Kapasiya 01713373367

 

20) OC Kaliganj 01713373368

 

21) OC Manikganj 01713373379

 

22) OC Ghior 01713373380

 

23) OC Sibaloy 01713373381

 

24) OC Daulatpur 01713373382

 

25) OC Harirampur 01713373383

 

26) OC Saturiya 01713373384

 

27) OC Singair 01713373385

 

28) OC Munsiganj 01713373396

 

29) OC Tongibari 01713373397

 

30) OC Lauhajang 01713373398

 

31) OC Srinagar 01713373399

 

32) OC Sirajdikhan 01713373400

 

33) OC Gojariya 01713373401

 

34) OC Narsingdi 01713373412

 

35) OC Raypura 01713373413

 

36) OC Shibpur 01713373414

 

37) OC Belabo 01713373415

 

38) OC Monohardi 01713373416

 

39) OC Palash 01713373417